Antoaneta Temenugova
akad. malířka  - restaurátorka

Výběr z prací

 

Díla Toni Temenugove jsou zastoupena ve státních institucích a soukromých sbírkách v Bulharsku. Velké Británii; Holandsku, Francií, USA.. Rusku,. Česku, Turecku. Řecku.

 

Samostatné výstavy:
Assenovgrad 1991 ,2010
Plovdiv 1991, 1995, 1998
Komárno 1999
Praha 1999, 2002, 2003, 2004
Nové Město na Moravě 2002
Želiv 2003
Polná 2003

 

Teoretická činnost:
Tematické přednášky z oboru
Výstava fotodokumentace restaurátorských prací ze studijního pobytu v Bačkovskérn klášteře, Karolinurn, Praha

 

Portréty o Toni Temenugove a rozhovory      
Plovdivská televize 1991,2010.
Radio Plovdiv 1991, 1995, 1998
Rádio Svobodná Evropa 1999,2003
Bulharská televize BTV 2003

 

Přehled prací realizovaných v minulých letech

 

Olejomalba na plámě – Česká republika a Bulharsko:

portrét Albrechta z Valdštejna, 17. stol. zámek Telč
rodinný portrét Lichtenštejnů, 18. stol., zámek Telč
obraz sv. Markéty, 17. stol, muzeum v Turnově   
obraz sv. Prokopa s ďáblem, 11. stol., muzeum v Turnově 
obraz sv. Antonína Paduánského.17. stol" muzeum  v Turnově
obraz "Osud" Alfonse Muchy
obraz" Věštkyně" Alfonse Muchy
obraz Červený plášť" Alfonse Muchy
obraz "Indián" Alfonse Muchy
obraz "Dvojportrét děti" Alfonse Muchy
obraz "Hvězda" Alfonse Muchy z muzea Alfonse Muchy v Praze
obraz .Marie Egyptská", Horácká galerie, Nové Město na Moravě
oprava čtyř závěsných obrazů z majetku rodiny Křížových, Praha 6. Berkovská I
oprava čtyř obrazů ze sbirky Damíana Přelovšeka, velvyslance Slovinska v ČR
závěsné obrazy autorů 19.-20. stol. pro Městskou. galerii Smoljan Bulharsko
závěsné obrazy z majetku Strahovské obrazárny, Královská kanonie premonstrátů
oprava obrazu Stojící figura stařeny autorka Helena Emingerová pro ČCI-Synodní rada.

Nástěnná malba:


Bulharsko:
Hlavní kostel Sv. Bohorodice, 17. a 19. stol., Bačkovský klášter; Assenovgrad
Kostnice, ]4. stol., Bačkovský klášter. Assenovgrad
Kostel Sv. Nikolaj Mirlikijski, Assenovgrad    
Kostel Sv. Konstantin a Elena, 18- stol., Plovdiv 
Imaret Džamie, Plovdiv, 15. stol,
Dům Christo G. Danov, 19. sIOL, Plovdiv
Dům P. R. Slavejkov, 19. stol., Plovdiv
Dům Nedkovič, 19. stol., Plovdiv
Chrám památník Šipka, Šeinovo
Kostel sv. 40 mučedníků, 19. stol .• Smolian, Šikoka Láka
Kaple Sv. Trifon a sv. Ilja, 19. stol., Assenovgrad
Dóm Olympie, 19. stol, Assenovgrad
Soukromá sbírka S.Todorinov, Asenovgrad – podobizna Todorinova od ak.mal. Ivan Kirkov


Česká republika:

Dyje u Znojma  - fresková malba. 18. stol,F. A. Maulbertsch
Hluboká nad Vltavou - kolorované sgrafito od Mikoláše Alše
Emauzy, Praha - ambity
limy - knihovna Akademie věd - Navrátil
Praha - Staré město - Malé nám, 14~ 19. stol. - Dům u černého koníčka
Zámecká kaple - Státní zámek Kratochvíle - Setkání v Emauzích a Jidášův polibek
Vysoké Veselí – Novopacká základní škola - 19. stol.
Fasáda Interbanka – Václavské nám. ~ Praha
Dům u asyrských králů z r. 1904-Praha, Polská 18. nástěnná malba a štuk 
NG Šternberský palác, konírna a salónek u konírny, 18. stol- .Nástropní malba a luneta
NG Šternberský palác, 1. patro, I 8. stol., nástěnná malba, strop
Štuková výzdoba klenby a stěn v kostele Nanebevzeti Panny Marie v Polné - 2. kaple
Nástropní malba v Kostele sv. Petra a Pavla v Bezně, okr. Mladá Boleslav
Nástěnná malba – kaple nejsvětější trojice – Kostel narození Panny Marie v Konici, okr.Prostějov

 

 

Německo Berlín
Bleibtreustrasse 15 – Nástěnné malby a štukové výzdoby -secese

 

 

Restaurování ikon:
Bačkovský klášter, Assenovgrad, kostel Nanebevzetí Panny Marie – hlavní oltář 
Ikona Sv. Ilija, 17. stol.
Ježíš Kristus Léčitel, 17. stoL
Sv. Archanděl Gabriel, 17. stoL
Kostel sv. Jití, Assenovgrad, hlavní oltář
Sv. Bohorodice
Ježíš Kristus
Plovdiv - Kostel sv. Petra a Pavla - 28 ikon z depozitáře kostela
Plovdiv - 5 ikon Z depozitáře Plovdivské  metropolie
Koprivštica - okres Plovdiv ~ 6 ikon z hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie
Assenovgrad - 3 ikony ze soukromé sbírky dr. S. Šumanova
Praha- Ježíš Kristus na trůně S Pannou Marií a sv. Nikolajem, Rusko, 18. stol.

 

 

Polychromovaná  barokní plastika:

2 andělé z hlavního oltáře - Kostel Nejsvětější Trojice - Praha" Spálená ul,
Sv. Jan Nepomucký, Správa. Pražského hradu,
Plastika světce ze spodní římsy oItáře a plastika Krista z nástavce hlavního oltáře kostela sv.Apolináře v Praze 2
Restaurování sloupů s hlavicemi a řezeb nástavce   oltáře v kostele sv. Petra a Pavla ve Skviříně
Plastika anděla stojící vpravo (Archanděl Míchael) - oltář kostela Sv, Jana Nepomuckeho, Mladá Boleslav,
Sousoší Piety z Kostela sv. Petra a Pavla v Bezně, okr. Mladá Boleslav,
Plastika sv. Václava a dva nástěnné svícny z výzdoby kaple sv. Václava Hybralec, okr. Jihlava, Plastika Madona z Hradčan-Kobeřic 16 stol,Oltář Ukřižování v kapli Sv. Kříže ve Slavonicích.

 

Restaurováni malovaných stropů:
Malovaný záklopový strop v průchodu. Železné  dveře,
Míchalská 19, Praha 1, Staré město,
Tomášská, Praha 1,
Karlova 19,. Praha l,
Vejvodova,. Praha 1,
Ungelt, Praha 1. Staroměstské nám. 5